Sveriges första Klingsmedja

Historia

Sitt idylliska utseende till trots var Wira bruk under Sveriges stormaktstid landets främsta vapensmedja. Bruket har en historia som sträcker sig ända tillbaka till omkring år 1630 då Claes Fleming, en av stormaktstidens betydelsefulla maktmän, startade upp smidesverksamhet här.
Platsens förutsättningar var nämligen ytterst gynnsamma, den å som vi fortfarande ser ringla genom bruket hade en fallhöjd som gav en stark ström - något som var nödvändigt för att smedjans stora hammare skulle kunna förses med kraft.
Claes Fleming, som var både riksråd, överståthållare och amiral stupade 1644 i ett av stormaktstidens många sjöslag, men bruket överlevde - och mellan 1635 och 1775 var det landets viktigaste klingsmedja. Wira hade till och med med förmånliga kungliga privilegier, förutom skattelättnader hade bruket tidvis ensamrätt på leverans av värjor, sablar och bajonetter till den svenska armén.

Med tiden övergick tillverkningen till att domineras av fredligare bruksföremål som liar och yxor.Verksamheten på Wira bruk upphörde år 1948 och 1965 restaurerades den gamla bruksmiljön varsamt med hjälp av statliga medel. Tack vare det kan vi idag uppleva hur livet och arbetet på Wira bruk tedde sig under 1700- och 1800-talen. Bruket utgörs av två smedjor, samt flera kringbyggnader med olika funktioner - som tingshuset, vars klocka ringde till arbete och vila för smederna och åldermansstugan som idag är ett museum. Där bodde troligtvis åldermannen på bruket.


Längst ner på sidan finns en guide som du kan ladda ner & ta med dig till Wira.


WIRA BRUK in Roslagen is a charming idyll that welcomes visitors all year round. A former ironworks site still in use today, with well-preserved forges and red cottages alongside the lively River Wiraån. Step inside the untouched forges, visit the former inspector's house, Inspectorbostaden, which sells and displays decorative wrought ironwork; Wira Restaurant in the old court house, Tingshuset; and Wira Bruk's museum in the alderman's cottage, Åldermansstugan. We warmly recommend going on the guided tour of the area's history. Don't miss the musical play, Wira-spelen, performed in the amphitheatre on the meadow Isaks Äng in early July each year. In Advent, Wira creates a wonderful Christmas atmosphere, and sometimes a Christmas market is held here. On a sunny winter day in February or a day with nature's rich palette of autumn colours, Wira can be completely magical.

SWEDEN'S FIRST BLADESMITH'S FORGE was Wira Bruk, which was founded in the 1630s by Admiral Clas Fleming because King Gustav II Adolf wanted to establish an organised arms industry for the Thirty Years' War. Thanks to the skilled German bladesmiths who Fleming arranged to have smuggled into Sweden, Wira Bruk was awarded the exclusive right to manufacture edged weapons for the Swedish armed forces in 1646-1775. For example it was here that swords for King Karl XII's war were made. Scythes and axes were made instead of swords when the war abated.

WIRA BRUK'S MUSEUM is housed in the 18th century cottage that was traditionally the home of the bladesmiths' alderman. The museum displays a selection of objects that were made in the forges at Wira as well as pictures and documents. Visitors can follow how the operations evolved from being an armourer's workshop to peaceful production.En Rundvandring i Wira Bruk, guide att ladda ner