Stiftelsen Wira Bruk 

Om stiftelsen

Sedan 1969 förvaltas bruket och smedjorna genom Stiftelsen Wira bruk.

Idag kan vi uppleva hur Wira bruk såg ut och fungerade under 1700- och 1800-talet genom att byggnaderna har restaurerats varsamt.

Stiftelsens mål är att bevara smedjorna och den gamla bruksmiljön samt skapa förutsättningar för den nuvarande smidesverksamheten.

I Stiftelsen Wira bruk ingår:
Länsstyrelsen i Stockholms län, Stockholms läns landsting, Österåkers kommun, Riksantikvarieämbetet, Svenska Turistföreningens Stockholmskrets, Östanå AB samt familjen Edberg/Wira museum.

Foto: Staffan Holmberg