Museum

Wira Bruks Museum

På Wira Museum visas ett urval av de vapen och fredligare bruksföremål som har tillverkats i smedjan. Här finns också bilder och dokument som berättar mer om hur livet och verksamheten i Wira har sett ut genom tiderna.

Museet är inrymt i den så kallade åldermansstugan från 1700-talet  som förr fungerade som bostad åt klingsmederna som blivit för gamla för att kunna arbeta i smedjan. 


Öppettider från 1 juli till den 7 augusti. Vardagar 11.00-15.30, helger 12.00-15.30

Museet öppnas även upp vid guidningarna.